camber på en gata bil hantering magi eller bara ett slöseri med däck

Har du någonsin hört förslag om att en bit av negativ camber avsevärt kan förbättra hanteringen av din bil? Kanske du är tveksam eftersom du också hört att negativ camber kan förstöra dina däck på gatan. Jag ska försöka klara upp denna fråga med några användbara fakta om camber och dess effekter på hantering och däckslitage.

Att börja med, är det nödvändigt att förstå vad camber är och varför det är så viktigt i suspension setup. Camber är, per definition, vinkeln av däcket relativt vinkelrätt ur synvinkel av framsidan av bilen. I grunden är det den vinkeln att däcket lutade i vår ut. Positiv camber är när toppen av hjulet är lutade sig ut från bilen, och negativa välvningen är när den övre delen av hjulet är lutat mot bilen. Enkelt nog, eller hur?

Nu ska vi se varför vinkeln på hjulens effekter hantering i en bil. De flesta bil suspensioner är konstruerade på ett sätt som orsakar camber att förändras när suspensionen komprimeras eller som bilen lutar åt ena eller den andra. I själva verket är det mycket svårt och opraktiskt att konstruera ett fjädringssystem där camber inte ändras då suspensionen komprimerar eller returer.

Med de flesta bil suspensioner, eftersom bilen lutar åt vänster i en högersväng, blir camber på utsidan hjulet mer positiv, och camber på insidan hjulet blir mer negativ. Då naturligtvis, skulle vi vilja göra det yttre hjulet har negativ camber och det inre hjulet har positiv camber. Således, när bilen lutar i en sväng, skulle båda hjulen plana ut. Med andra ord, skulle båda hjulen har noll camber i hörnet. Detta är exakt det skick som krävs för att ha den mest grepp i en sväng. Om camber är vid noll grader i hörnet, då däcket är platt på marken och det maximala beloppet för gummi är i kontakt med vägytan. Det område av däcket i kontakt med vägen när som helst är lämpligt kallas kontaktyta. Däcket kan generera mer gripande kraft om kontaktytan är större.

Från den tidigare diskussionen, vet vi att, helst, vi vill att insidan däcket på en tur för att ursprungligen ha positiv camber och utanför däcket ursprungligen ha negativ camber. Dock skapar detta ett problem eftersom vi inte kan ändra camber på bilen om vi först måste göra en vänster sväng och sedan en högersväng. Naturligtvis är detta problem inte stött på en oval travet. Om du bara gör vänstersvängar på en oval travet, då de vänstra däcken ska ha positiv camber, och den högra däcken ska ha negativ camber. Det motsatta gäller om du är racing på en oval bana med högersvängar. Men vi har ett problem på väg kurser med vänster och höger varv.

På väg kurser, är den bästa kompromissen för att få negativ camber på både vänster och höger hjul. Detta beror på att det yttre hjulet i ett hörn tar mycket av lasten i bilen medan du kör genom det hörnet. Vikten skiftar till de yttre hjulen tar vikten från de inre hjulen. Därför är det viktigare att ha rätt sidohjulen platt på marken än de vänstra hjulen.

Såsom beskrivits, kan camber faktiskt avsevärt förbättra kurvtagning förmåga bilen. Men från diskussionen ovan, är det lätt att se att camber också kan bära ut dina däck relativt snabbt. Om du har negativ camber på bilen, då insidan av däcket slits ut snabbt, och om du har positiv camber på däcket, sedan utsidan slits ut snabbt. Därför bör du undvika att använda alltför camber på din bil. För en gata bil, bör en till två grader räcker. Med en liten mängd av camber, kan du uppnå en anständig förbättring i hanteringen med endast en liten minskning av däckets livslängd.