en kort historik av elektriska hybridfordon

Elhybridfordon är bilar som använder sig av en kombination av konventionella framdrivningssystem och uppladdningsbara energilagringssystem (RESS). Syftet med att kombinera dessa två olika kraftkällor är att uppnå förbättrad bränsleekonomi i elektriska hybridfordon jämfört med de konventionella bilar och lastbilar. Sedan är batterierna bara används för stöd, och begränsat behov framdrivning, utan att kräva någon uppladdning på grund av lagring och energi förnyelse systemet.

Numera är hybrid elektriska fordon som produceras i rader för massa-användning, särskilt som fler och fler tillverkare har anslutit den gröna linjen. Skälen till varför många biltillverkare hoppa på gröna tåget varieras. Vissa producenter är verkligen intresserade av att bevara naturresurser, medan andra visar en form av intresse eller dåligt för miljön som ett sätt att locka fler kunder. Det finns tre huvudsakliga sätt som gör att dagens elhybridfordon för att minska gas konsumera. Först sänker de mängden bortkastad energi under tomgång eller låg ingång (stänga av ICE), för det andra, de samlar avfall energi (regenerativ bromsning), och för det tredje, de minskar storleken och kraften i ICE och ineffektivitet som genereras av i- utnyttjande.

De moderna mass-producerade elhybridfordon kan förlänga avgifterna på sina batterier helt enkelt genom att samla den kinetiska energin via den regenerativa bromssystemet. Vissa hybrid elfordon mönster beroende av användning av en elektrisk generator som spinns av motorn och tillåter laddning av batteriet. Många av de befintliga elektriska hybridfordon “förmåga är att minska tomgång utsläppen genom att stänga av förbränningsmotorn vid viloläge och starta den när det behövs (detta är en start-stopp-system). Trots vikten av elhybridfordon, bör vi nämna att deras motorer är faktiskt mindre än de vanliga bilar som drivs med gas. Dessa motorer kan fungera vid olika hastigheter, vilket kommer att ge mer effektivitet.

Tillverkningen av de elektriska hybridfordon startade i slutet av 1990 och de första som kom från Honda (Honda Insight) och Toyota (Toyota Prius). Ända sedan början av elhybridfordon de har blivit allmänt tillgänglig för köparna. Framtiden för elhybridfordon är definitivt positivt, och detta är prognosen med några bil beslutsfattare som anser elhybridfordon en central del av bilmarknaden i framtiden.